Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2006-2010

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2010 - 11 - 10

XLVIII

492/10

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Bogusława Kloczkowskiego na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej oraz Kierownika Szkoły Filialnej w Rymanowie Zdroju - treść uchwały

493/10

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok - treść uchwały

494/10

w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2011 rok - treść uchwały

495/10

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie - treść uchwały

496/10

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Rymanów Zdrój'' - treść uchwały , zał1  

497/10

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok - treść uchwały

498/10

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Rymanów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu - treść uchwały , zał1 , zał2  

499/10

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym - treść uchwały , zał1  

500/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki Nr 499/2 stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku Szlacheckim - treść uchwały

501/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata, położonych w Głębokiem i Króliku Polskim - treść uchwały

502/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Rymanowie Zdroju - treść uchwały

503/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody nabycie przez Gminę   Rymanów nieruchomości gruntowych , położonych w Rymanowie - treść uchwały

504/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 750/12 położonej w Desznie - treść uchwały

505/10

zmieniająca uchwałę nr XLIV / 449 / 10 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania - treść uchwały

506/10

zmieniająca uchwale w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości gruntowych położonych w Posadzie Górnej pod studnie głębinowe - treść uchwały

 

Protokół z sesji z dnia 2010-11-10


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-24 09:25:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-03 07:17:14
  • Liczba odsłon: 2779
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407866]

przewiń do góry