Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2014-2018

 

Nr protokołu

Nr uchwały

Nazwa uchwały


Data: 2015 – 02 – 10


IV

23/15

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów, za rok 2014 - treść uchwały

24/15

w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 r. - treść uchwały

25/15

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r."- treść uchwały

26/15

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2015 r."- treść uchwały

27/15

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2015 rok - treść uchwały

28/15

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na 2015 rok- treść uchwały

29/15

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeniem Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2014-2017- treść uchwały

30/15

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów - treść uchwały

31/15

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów - treść uchwały  

32/15

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " RYMANÓW"- treść uchwały

33/15

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso - treść uchwały

34/15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Sieniawie - treść uchwały

35/15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody oddania w dzierżawę na okres 5 lat działek gminnych położonych w Łazach i w Wołtuszowej - treść uchwały

36/15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Wróblik Szlachecki i Milczy - treść uchwały

37/15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany oraz ustanowienia służebności dojazdu i przesyłu dla nieruchomości położonych we Wróbliku Szlacheckim - treść uchwały

38/15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany oraz ustanowienia służebności dojazdu i przesyłu dla nieruchomości położonych we Wróbliku  Szlacheckim, Wróbliku Królewskim i Ladzinie - treść uchwały

39/15

w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie - treść uchwały

40/15

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - treść uchwały

41/15

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok - treść uchwały

42/15

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - treść uchwały

43/15

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - treść uchwały    za łącznik


 

Informacja z wykonania uchwał podjętych na III sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

Protokół Nr IV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 10 lutego 2015 r.

Sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami za okres od 31 grudnia 2014 r. do 10 lutego 2015 r

Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-18 11:48:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-31 09:22:01
  • Liczba odsłon: 2344
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986040]

przewiń do góry