Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2006-2010

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2010 - 06 - 23

XLIV

443/10

w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów do wspólnej realizacji z Województwem Podkarpackim zadania publicznego związanego z przebudową drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 relacji Brzozów – Rymanów - Daliowa w km 20+031 : 21 + 893 strona lewa w m. Rymanów treść uchwały

444/10

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego treść uchwały

445/10

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego treść uchwały  

446/10

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dębica treść uchwały

447/10

zmieniająca Uchwałę Nr XIV / 116 / 08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej / SEKAP / w Województwie Podkarpackim treść uchwały

448/10

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla ,, in blanco '' treść uchwały

449/10

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania treść uchwały

450/10

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok treść uchwały

451/10

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o           przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku treść uchwały

452/10

w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rymanów oraz jej jednostkom podległym treść uchwały

453/10

w sprawie określenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej treść uchwały  

454/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 2802/19 stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Łazach treść uchwały

455/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości gruntowej, położonej we Wróbliku Królewskim treść uchwały

456/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów udziału1/2         części w działce nr 602/2 położonej w Ladzinie – treść uchwały

457/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na użyczenie części działki nr 3133 stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie treść uchwały

458/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej na drodze polnej nr działki 134 na odcinku 300 m położonej we Wróbliku Szlacheckim dla firmy ,, Kruszpol '' treść uchwały

459/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Rymanowie treść uchwały

460/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata , położonych w Posadzie Górnej, Łazach Rymanowskich , Głębokiem treść uchwały

461/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Rudawce Rymanowskiej treść uchwały

 

Protokół z sesji z dnia 2010-06-23

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-30 07:09:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-14 07:17:53
  • Liczba odsłon: 2627
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409533]

przewiń do góry