Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie

Kadencja 2018-2023

 

XXXIX sesja zwyczajna – 27 listopada 2020 r. godz. 9:00

Nr uchwały

Nazwa uchwały

XXXIX/353/2020

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów. - więcej

XXXIX/354/2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. - więcej

XXXIX/355/2020

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/331/2020 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy” zmienionej Uchwałą nr XXXV/342/2020 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/331/2020 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy”. - więcej

XXXIX/356/2020

w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/345/2020 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. - więcej

XXXIX/357/2020

w sprawie  zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/346/2020 Rady Miejskiej w Rymanowie  z dnia 30 października 2020 r. w sprawie  zwolnienia  z podatku od nieruchomości obiektów sportowych. - więcej

XXXIX/358/2020

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. - więcej

XXXIX/359/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy  Rymanów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. - więcej

XXXIX/360/2020

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021r. - więcej

XXXIX/361/2020

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2021r. - więcej

XXXIX/362/2020

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. - więcej

XXXIX/363/2020

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2018-2019 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. - więcej

XXXIX/364/2020

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Posada Górna /2014” . - więcej

XXXIX/365/2020

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Głębokie - cmentarz wraz z otoczeniem" w gminie Rymanów. - więcej

XXXIX/366/2020

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów  zgody na sprzedaż w  drodze przetargu  nieruchomości lokalowych, położonych  w Rymanowie. - więcej

XXXIX/367/2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów. - więcej

XXXIX/368/2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Rudawka Rymanowska. - więcej

XXXIX/369/2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów. - więcej

XXXIX/370/2020

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowym dzierżawcom, w dzierżawę działek gminnych. - więcej

 

Protokół z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 27 listopada 2020 r. – więcej

Informacja z wykonania uchwał podjętych od XXXVII sesji – więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami – więcej

Zapis audio-video z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie – wersja z napisami

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-04 13:45:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-23 09:53:07
  • Liczba odsłon: 2244
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986152]

przewiń do góry