Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2002-2006

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2004-05-14

XIV

149/04

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w miejscowościach: Klimkówka, Rymanów, Ladzin /część zachodnia/ i Wróblik Królewski w gminie Rymanów, województwo podkarpackie.

treść uchwały

150/04

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w miejscowościach Ladzin /część wschodnia/  i Wróblik Szlachecki w gminie Rymanów, województwo podkarpackie.

treść uchwały

151/04

w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Referendum.

treść uchwały

152/04

w sprawie ustalania trybu udzielania dotacji prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne przedszkolom publicznym, o których mowa w art. 80 ust.1 ustawy o  systemie oświaty oraz trybu ich rozliczania .

treść uchwały, załącznik1, załącznik2, załącznik3

153/04

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Klimkówce.

treść uchwały

154/04

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w Rymanowie, zabudowanej budynkiem mieszkalno - gospodarczym.

treść uchwały

155/04

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Rymanów na cele publiczne darowizny udziału w zabudowanej budynkami szkolnymi nieruchomości położonej w Rymanowie.  

treść uchwały

156/04

w sprawie zawarcia porozumienia o przekazaniu przez Powiat Krośnieński Gminie Rymanów do realizacji zadania własnego polegającego na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie.

treść uchwały

157/04

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.

treść uchwały

158/04

w sprawie uchwalenia ,,Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rymanów na lata 2004–2013.

treść uchwały

159/04

w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rymanów podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań.

treść uchwały

160/04

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy.

treść uchwały

161/04

w sprawie zmian w budżecie gminy Rymanów na 2004 rok.

treść uchwały

162/04

w sprawie wyznaczenia dla inkasentów terminu płatności podatku od posiadania psów i opłat lokalnych.

treść uchwały

163/04

w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Rymanów.

treść uchwały

164/04

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Rymanowie Pana Marka Penara wybranego w okręgu wyborczym nr 3 w Klimkówce.

treść uchwały

165/04

w sprawie powołania Sekretarza Gminy Rymanów.

treść uchwały

166/04

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów i przeznaczonych do zagospodarowania na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK WISŁOSAN.

treść uchwały

167/04

w sprawie wezwania o usunięcie naruszeń interesu prawnego i uprawnień spowodowanych ustaleniem Statutu Sołectwa Łazy stanowiącego załącznik nr 9 do Uchwały Nr XII /234/ 04 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 lutego 2004 roku.

treść uchwały

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-26 09:15:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-26 09:15:13
  • Liczba odsłon: 3369
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4982612]

przewiń do góry