Program azbestowyObraz na stronie azbest2013.jpg
 
 
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Rymanów na lata 2012-2032”
 
ZAŁĄCZNIK Nr 1 -  treść uchwaly
 
ZAŁĄCZNIK Nr 2 -  treść programu
 
 
 

W latach 2007-2017 usunięto 

z ponad 429 obiektów położonych na terenie Gminy Rymanów 1.048,69 Mg odpadów zawierających azbest.  

Koszt łączny tego zadania  wyniósł 334.372,77 zł.

 

Tabela Nr 1 – zestawienie ilości wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia w latach 2007 – 2017

 

Lata realizacji

[rok]

Ilość wyrobów azbestowych  usuniętych z terenu Gminy

[Mg]

Koszt usunięcia wyrobów azbestowych z terenu Gminy

[zł.]

Ilość obiektów z których usunięto wyroby azbestowe

[szt.]

2007

40,140

12 455,00

bd

2008

34,710

13 000,00

bd

2009

82,330

29 951,00

45

2010

70,000

23 968,00

33

2011

99,180

31 825,17

44

2012

78,700

28.898,64

36

2013

135,360

36.401,01

69

2014

63,700

20.638,80

28

2015

111,610

36.049,54

36

2016

137,500

42.078,51

59

2017

195,460

(172,000+23,460)

59.107,10 (52.012,80 + 7.094,30)

79

(71+ 8)

ŁĄCZNIE

1.048,69 Mg

334.372,77 zł.

ponad 429 szt.

 

W 2017 r. ogłoszona została akcja zbiórki ściągniętego już z dachów i zalegającego na posesjach mieszkańców azbestu. W wyniku realizacji zdania objętego umową usunięto i unieszkodliwiono odpady zawierające azbest  w  ilości (172,000 Mg + 23,460 Mg) 195,460 Mg (79 posesji), a koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł (52.012,80 zł +7.094,30 zł) 59.107,10 zł

 

W wyniku prowadzonego postępowania dokonano wyboru wykonawcy:

GRUPA AZOTY Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.

z siedzibą  przy ul. E. Kwiatkowskiego Nr 8, 33-101 TARNÓW

NIP: 873-00-13-812, REGON: 850282196

Oferowana cena za usunięcie 1 Mg odpadów: 280,00 zł/Mg netto / 302,40 zł/Mg

            Depozyt na składowisku odpadów :

Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.

ul. E. Kwiatkowskiego Nr 8, 33-101 TARNÓW

Składowisko odpadów „Za Rzeką Biała”

 

            Zgodnie z zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umową dotacyjną na dofinansowanie przez Fundusz zadania  pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymanów”- uzyskaliśmy środki finansowe  z NFOŚiGW w wysokości 20.317,20 oraz z WFOŚiGW w wysokości 14.222,04 zł. Łącznie : 34.539,24 zł, pozostałe  17.473,56 to środki własne.

            

            Zgodnie z zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umową dotacyjną  UMOWA DOTACJI NR 110/2017/OZ/K/DA z dnia 05.07.2017 r.

na dofinansowanie przez Fundusz zadania  pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy RYMANÓW w roku 2017 przyznane zostały środki w wysokości: 34.539,24 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych pięćset trzydzieści dziewięć złotych 24/100)

Całkowity koszt zrealizowanego w 2017 roku zadania przedstawia się następująco w zł:

UMOWA (172,000 Mg)

-         dotacja WFOŚiGW                                      14.222,04 zł

-         dotacja NFOŚiGW                                       20.317,20 zł

-         środki własne:                                              17.473,56 zł

-         RAZEM:                                                     52.012,80 zł.

ANEKS (23,460 Mg)

-         środki własne:                                                7.094,30 zł

-         ŁĄCZNIE:                                                  59.107,10 zł.

 

Z podstawowego WYKAZU MIESZKAŃCÓW realnie zebrano 167,480 Mg odpadów zawierających azbest, więc pozostałą ilość 4,520 Mg dopełnienie do 172,000 Mg, uzupełniono z LISTY REZERWOWEJ. Spowodowało to konieczność zawarcia ANEKSU Nr 1.2017.AK do UMOWY Nr 1.2017.AK z dnia 23.06.2017 r., a z uwagi na pozostałe wnioski, rozszerzenie zakresu zadania  ( o 23,460 Mg) do rzeczywistej i realnie zebranej ilości odpadów o łącznej wadze 195,460 Mg.

Zatem osiągnięcie zakładanego - w UMOWIE DOTACJI Nr 110/2017/OZ/K/DA DA na dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW  Część I - Usuwanie wyrobów zawierających azbest” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -- efektu rzeczowego w ilości  172,000 Mg zostało zrealizowane. 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-10 11:47:08
  • Liczba odsłon: 1267
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4046991]

przewiń do góry