Program azbestowy

W dniu 5 października 2012 r. Rada Miejska w Rymanowie Uchwalą Nr XXVIII/298/12 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymanów na lata 2012 – 2032” – uchwaliła i przyjęła „Program..” do realizacji.
 
ZAŁĄCZNIK Nr 1 -  treść uchwaly
 
ZAŁĄCZNIK Nr 2 -  treść programu

 Tabela Nr 1 – Ilość zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych w odniesieniu do stopnia pilności z podziałem na właścicieli wyrobów

 

Ilość wyrobów zawierających azbest [Mg]

 

stopień pilności 1

stopień pilności 2

stopień pilności 3

osoby fizyczne

106,420

630,060

3 156,950

osoby prawne

-

12,890

58,220

jednostka samorządu terytorialnego

-

-

2,750

PKP

-

-

0,880

MON

-

-

-

Ilość wyrobów w poszczególnych stopniach pilności

106,420

642,950

3 218,800

SUMA

3 968,170

 

 

 

 

 
 

Tabela Nr 2 – Ilość wyrobów według rodzaju azbestu

Rodzaj wyrobu

Ilość

 

m2

Mg

%

Płyty płaskie – typu karo

 (W 01)

82 273

905,00

22,81

Płyty faliste (W 02)

278 470

3063,17

77,19

Tabela Nr 3 – zestawienie ilości zinwentaryzowanych odpadów zawierających azbest i pozostałych do zdemontowania z terenu Gminy Rymanów.

 

Lata realizacji

[rok]

Ilość wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych /usuniętych/ pozostałych do zdernontowania

 z terenu Gminy

[Mg]

 

Uwagi

2012 r.

+ 3.968,170 Mg

zinwentaryzowano

2012 r.

-78.700 Mg

zdemontowano

2013 r

- 135,360 Mg

zdemontowano

2014 r.

-  63,700Mg

zdemontowano

2015 r.

111,610 Mg

zdemontowano

2016 r.

-  137,500 Mg

zdemontowano

2017 r.

- 195.460 Mg

zdemontowano

2018 r.

-91,260 Mg

zdemontowano

2019 r.

-  190,340 Mg

zdemontowano

2020 r.

-  70,010 Mg

zdemontowano

2021 r.

- 68,850 Mg

zdemontowano

ŁĄCZNIE

+ 2.825,380 Mg

pozostało do zdemontowania

W latach 2007-2020 usunięto z ponad 618 obiektów położonych na terenie Gminy Rymanów 1.469,150 Mg odpadów zawierających azbest. Koszt łączny tego zadania  wyniósł 457.369,48 zł.

Tabela Nr 5 – zestawienie ilości wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia w latach 2007 – 2021

 

Lata realizacji

[rok]

Ilość wyrobów azbestowych  usuniętych z terenu Gminy

[Mg]

Koszt usunięcia wyrobów azbestowych z terenu Gminy

[zł.]

Ilość obiektów z których usunięto wyroby azbestowe

[szt.]

2007

40,140

12 455,00

bd

2008

34,710

13 000,00

bd

2009

82,330

29 951,00

45

2010

70,000

23 968,00

33

2011

99,180

31 825,17

44

2012

78,700

28.898,64

36

2013

135,360

36.401,01

69

2014

63,700

20.638,80

28

2015

111,610

36.049,54

36

2016

137,500

42.078,51

59

2017

195,460

59.107,10

80

2018

91,260

27.598,23

56

2019

190,340

60.642,32

84

2020

70,010

31.756,54

27

2021

68,85

28.999,62

26

 

ŁĄCZNIE

 

1.469,150 Mg

 

457.369,48 zł.

 

ponad 618 szt.

 

Na bieżąco prowadzona jest lista oczekujących na dofinansowanie na kolejny rok.

Tabela Nr 6 – zestawienie ilości wyrobów zawierających azbest oczekujących na kolejne dofinansowanie.

2019

6,600 Mg

2

2020

95,230 Mg

46

2021

92,020 Mg

59

RAZEM

193,850 Mg

107

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-19 14:57:48
  • Liczba odsłon: 2163
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4783042]

przewiń do góry