Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2013 - 01 - 24

XXXIV   

352/13

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok- treść uchwały    

353/13

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok"- treść uchwały

354/13

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów za rok 2012- treść uchwały

355/13

w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku- treść uchwały

356/13

w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rymanów- treść uchwały

357/13

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "RYMANÓW ZDRÓJ"- treść uchwały

358/13

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Milcza-Farma Fotowoltaiczna"- treść uchwały

359/13

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Łazy-Farma Fotowoltaiczna"- treść uchwały   

360/13

w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2014 rok- treść uchwały

361/13

w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Rymanowie- treść uchwały

362/13

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej- treść uchwały 

363/13

w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Króliku Wołoskim- treść uchwały

364/13

w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Sieniawie- treść uchwały

365/13

w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu kompleksu działek stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Milczy- treść uchwały

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-31 09:54:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Hanus Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-08 14:40:36
  • Liczba odsłon: 2903
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409797]

przewiń do góry