Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2013 – 10 – 31

XLV

443/13

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok - treść uchwały

444/13

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego - treść uchwały

445/13

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Haczów - treść uchwały

446/13

w sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego za zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów - treść uchwały

447/13

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok- treść uchwały

448/13

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania publicznego pn." Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów" - treść uchwały

449/13

w sprawie przekazania pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego - treść uchwały

450/13

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok - treść uchwały

451/13

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok - treść uchwały

452/13

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej dla celów obliczania podatku rolnego w 2014 roku - treść uchwały

453/13

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłat od posiadania psów i innych opłat lokalnych - treść uchwały

454/13

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Klimkówce- treść uchwały

455/13

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowej przy zastosowaniu bonifikaty- treść uchwały

456/13

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Rymanów działek nr 570/4, 577/4 i 578/3 położonych we Wróbliku Szlacheckim - treść uchwały

457/13

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy odpłatnego ustanowienia służebności drogowej i przesyłu- treść uchwały

458/13

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przez działkę stanowiącą własność Gminy Rymanów położoną w Milczy - treść uchwały

 

Sprawozdanie Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami za okres od 31 sierpnia 2013 r. do 31 października 2013 r.

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLIII i XLIV sesji rady Miejskiej w Rymanowie.

Protokół Nr XLV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 31.10.2013 r.

Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-05 08:50:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Hanus Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-28 11:31:50
  • Liczba odsłon: 3205
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986328]

przewiń do góry