Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie

Kadencja 2018-2023

 

XLII sesja zwyczajna – 29 stycznia 2021 r. godz. 9:00

Nr uchwały

Nazwa uchwały

XLII/382/2021

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2021 rok. – więcej

XLII/383/2021

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na 2021 rok. – więcej

XLII/384/2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego. – więcej

XLII/385/2021

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. – więcej

XLII/386/2021

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. – więcej

XLII/387/2021

w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Rymanów lub jej jednostkom organizacyjnym, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID 19. – więcej

XLII/388/2021

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rymanów na lata 2021 - 2025. – więcej

XLII/389/2021

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów. – więcej

XLII/390/2021

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Bzianka. – więcej

XLII/391/2021

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Sieniawa. – więcej

XLII/392/2021

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomościach położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów w drodze bezprzetargowej. – więcej

XLII/393/2021

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/382/13 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rymanów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. – więcej

 

 

Protokół z XLII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 29.01.2021 r. - więcej

Informacja z wykonania uchwał podjętych od XL i XLI sesji - więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami – więcej

Zapis audio-video z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie – wersja z napisami

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-04 09:34:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-23 09:56:01
  • Liczba odsłon: 2124
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4982836]

przewiń do góry