LXI Sesja Rady Miejskiej w Rymanowie - zwyczajna

25-02-2022 r. godz. 09:00

Lp.

Nr uchwały

Nazwa uchwały

1.

LXI/541/2022

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. - więcej

2.

LXI/542/2022

w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie przez Gminę Rymanów weksla in blanco wystawionego przez Spółdzielnię Socjalną "KOGUTEK" tytułem zabezpieczenia umowy o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym o nazwie Spółdzielnia Socjalna "KOGUTEK". - więcej

3.

LXI/543/2022

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów. - więcej

4.

LXI/544/2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. - więcej

5.

LXI/545/2022

w sprawie rozpatrzenia petycji. - więcej

6.

LXI/546/2022

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie. - więcej

7.

LXI/547/2022

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów za rok 2021. - więcej

8.

LXI/548/2022

w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. - więcej

9.

LXI/549/2022

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.” - więcej

10.

LXI/550/2022

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2022 roku”. - więcej

11.

LXI/551/2022

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów. - więcej

12.

LXI/552/2022

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Królik Polski cmentarz wraz z otoczeniem". - więcej

13.

LXI/553/2022

w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów. - więcej

14.

LXI/554/2022

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Głębokie. - więcej

15.

LXI/555/2022

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów. - więcej

16.

LXI/556/2022

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Klimkówka. - więcej

17.

LXI/557/2022

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wisłoczek. - więcej

18.

LXI/558/2022

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowym dzierżawcom, w dzierżawę działek gminnych. - więcej

19.

LXI/559/2022

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych. - więcej

 

 

  1. Protokół z obrad LXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie – więcej
  2. Informacja z wykonania uchwał – sesja 61 – więcej
  3. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami – więcej
  4. Zapis audio-video z obrad LXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie – również wersja z napisami – więcej

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-02-28 08:39:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-05 13:30:35
  • Liczba odsłon: 2911
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407554]

przewiń do góry