Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie      

Kadencja 2018-2023

       

IX sesja zwyczajna – 26 kwietnia 2019 r. godz. 9:00

Nr protokołu

Nr uchwały

Nazwa uchwały

IX

IX/116/19

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie Nr V/52/19 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. – więcej

IX/117/19

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie Nr V/49/19 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. – więcej

IX/118/19

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. – więcej

IX/119/19

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 listopada 2017 r. Nr XLVI/432/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2018-2021. – więcej

IX/120/19

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. – więcej

IX/121/19

zmieniająca uchwałę nr II/3/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Rymanowie. – więcej

IX/122/19

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.”. – więcej

IX/123/19

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymanów. – więcej

IX/124/19

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rymanów do realizacji projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rym@nów” realizowanego w ramach konkursu grantowego dla projektu „e-MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego”. – więcej

IX/125/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów. – więcej

IX/126/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Królik Polski 1/2019”. – więcej

IX/127/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów”. – więcej

IX/128/19

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowemu dzierżawcy, w dzierżawę działek gminnych. – więcej

IX/129/19

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Posada Górna. – więcej

IX/130/19

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów. – więcej

IX/131/19

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Deszno. – więcej

 

 

Protokół z IX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 26 kwietnia 2019 r. –  więcej

Informacja z wykonania uchwał podjętych na VIII sesji – więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami –  więcej

     

Zapis audio-video z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie -  więcej  

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-29 07:04:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-08 13:43:19
  • Liczba odsłon: 3716
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117184]

przewiń do góry