Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2011 – 05 – 20

IX

88/11

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rymanów na lata 2011-2015  treść uchwały

89/11

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  treść uchwały

90/11

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie  treść uchwały

91/11

w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Rymanów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży  treść uchwały

92/11

w sprawie nawiązania partnerskich stosunków między Bołgradzkim Regionem (Ukraina) a Gminą Rymanów (Polska)  treść uchwały

93/11

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia  treść uchwały

94/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w Rymanowie  treść uchwały

95/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu   nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie  treść uchwały

96/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów działki położonej w Posadzie Górnej– treść uchwały

97/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w Bziance  treść uchwały

98/11

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów  treść uchwały

99/11

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok  treść uchwały

 

Protokół Nr IX/11 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 20 maja 2011 roku

Informacja z wykonania uchwał podjętych na IX    sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

Sprawozdania Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami za okres od 29 marca do 19 maja 2011 roku

Interpelacje, wnioski i zapytania z sesji Rady Miejskiej  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zieba Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-25 09:54:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Zieba Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-17 07:23:56
  • Liczba odsłon: 2873
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407820]

przewiń do góry