Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2012 – 10 – 30

XXIX

304/12

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka - treść uchwały

305/12

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów - treść uchwały

306/12

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok - treść uchwały

307/12

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości - treść uchwały 

308/12

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych - treść uchwały

309/12

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej dla celów obliczenia podatku rolnego w 2013 roku - treść uchwały

310/12

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w miejscowościach : Klimkówka, Rymanów, Ladzin / część zachodnia/ i Wroblik Królewski w gminie Rymanów, woj. podkarpackie - treść uchwały

311/12

w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Szkół w Rymanowie - treść uchwały

312/12

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok - treść uchwały

313/12

w sprawie zatwierdzenis " Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Klimkówka"- treść uchwały

314/12

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Posadzie Górnej - treść uchwały

315/12

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału w działce położonej w Króliku Polskim na rzecz współwłaściciela - treść uchwały

316/12

w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Gminy Rymanów na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielolokalowym w Rymanowie Zdroju - treść uchwały

317/12

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania " Dorzecze Wisłoka"- treść uchwały

318/12

w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie - treść uchwały

319/12

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu " ODKRYJ SWÓJ POTENCJAŁ" - treść uchwały

 

 

Protokół Nr XXIX/12 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 30 października 2012 roku

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

Sprawozdania Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami za okres od 6 października do 30 października 2012 roku

Interpelacje, wnioski i zapytania z sesji Rady Miejskiej  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-07 09:40:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Hanus Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-06 13:45:16
  • Liczba odsłon: 2330
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5116981]

przewiń do góry