Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2002-2006

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2003-11-26

IX

93/03

w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie.

treść uchwały

94/03

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady.

treść uchwały

95/03

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej.

treść uchwały

96/03

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej.

treść uchwały

97/03

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych Rady Miejskiej.

treść uchwały

98/03

w sprawie określenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie.

treść uchwały

99/03

w sprawie zmian w budżecie gminy Rymanów na 2003 rok.

treść uchwały

100/03

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

treść uchwały

101/03

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej dla celów ustalenia podatku rolnego w 2004 roku.

treść uchwały

102/03

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa.

treść uchwały

103/03

w sprawie określania wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

treść uchwały

104/03

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości gruntowej, położonej w Rymanowie w drodze przyjęcia darowizny od osoby fizycznej.

treść uchwały

105/03

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości.

treść uchwały

106/03

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Uzdrowiska Rymanów S.A w Rymanowie Zdroju.

treść uchwały

107/03

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.

treść uchwały

108/03

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.

treść uchwały

109/03

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rymanów.

treść uchwały

110/03

w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Rymanów do kategorii dróg gminnych.

treść uchwały

111/03

w sprawie nawiązania partnerskich stosunków między miastem Nowowołyńsk / Ukraina / i gminą Rymanów / Polska /.

treść uchwały

112/03

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wieloletniej inwestycji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną na jej realizację w budżecie gminy na 2003 rok.

treść uchwały

113/03

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wieloletniej inwestycji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną na jej realizację w budżecie gminy na 2003 rok.

treść uchwały

114/03

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2004 rok w związku z rozpoczęciem w 2003 roku inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielona i ul. Wola w Rymanowie.

treść uchwały

115/03

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie remontu o wartości przekraczającej kwotę ustaloną na jego realizację w budżecie gminy na 2003 rok.

treść uchwały

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-12-04 09:08:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-12-09 08:02:28
  • Liczba odsłon: 3240
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407482]

przewiń do góry