Na terenie naszej gminy istnieje możliwość bezpłatnego oddania niewykorzystanych i przeterminowanych lekarstw

  • PSZOK
  • APTEKI, PUNKTY APTECZNE, SPG ZOZ.

Akcja: „Przeterminowane leki przynieś do apteki”

 Masz nieużyteczne i przeterminowane leki w domowej apteczce?

Jeśli tak, to nie wyrzucaj ich do ogólnego kontenera na śmieci!

Wrzuć je do specjalistycznych pojemników - KONFISKATORÓW, które znajdują się

w aptekach i punktach aptecznych na terenie Gminy Rymanów.

Leki – to odpady niebezpieczne, mające w swoim składzie szereg związków chemicznych, które po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a szczególnie dzieci.   Pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Dlatego nie można ich wrzucać do zwykłego pojemnika na odpady! Niestety, większość medykamentów razem z odpadami komunalnymi trafia na zwykle składowisko odpadów, a ich składniki przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska, przenikając do gleby i wód gruntowych.

Przeterminowane i nieużyteczne leki powinny być selektywnie gromadzone, a następnie unieszkodliwiane w spalarni odpadów medycznych lub deponowane w miejscu przeznaczonym i przystosowanym do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

W aptekach i punktach aptecznych na terenie naszej Gminy ustawione są KONFISKATORY - nowe specjalistyczne pojemniki do nieodpłatnej zbiórki lekarstw w każdej postaci. Odbiór i przekazanie do utylizacji odpadów odbywa się przez uprawnioną firmę, z którą Gmina ma zawartą umowę.

Do pojemników należy wrzucać : tabletki, drażetki, ampułki, maści, proszki, syropy, krople, roztwory w szczelnych pojemnikach.

Nie należy wrzucać : aerozoli, termometrów, używanych igieł i strzykawek!

Adresy stałych punktów na terenie gminy Rymanów, gdzie można zostawiać leki :

1.       Apteka „MALWA” , ul. Piłsudskiego Nr 2, 38-480 RYMANÓW„

2.       Apteka „REMEDIUM”, ul. Rynek Nr 21, 38-480 RYMANÓW,

3.       Punkt Apteczny, ul. Zdrojowa Nr38, 38-481RYMANÓW ZDRÓJ,

4.       Punkt Apteczny , ul. Kolejowa , 38-483 WRÓBLIK SZLACHECKI.

 Pojemniki, ustawione w stałych punktach aptecznych, są odpowiednio oznakowane.

Uporządkuj   domową apteczkę, a niepotrzebne leki przynieś do apteki!
To gwarancja, że zostaną one unieszkodliwione w sposób bezpieczny dla naszego środowiska!

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-12-18 14:25:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-16 09:00:29
  • Liczba odsłon: 2656
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407550]

przewiń do góry