Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2006-2010

 

 

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2010 - 01 - 29

XXXVIII

378/09

w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady MIejskiej w Rymanowie na 2010 rok treść uchwały , zal , zal1 , zal3 , zal4  

379/09

w sprawie  przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Proframu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów za rok 2009 treść uchwały

380/09

w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku treść uchwały

381/09

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma 2010 rok treść uchwały

382/09

w sprawie sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2010 rok treść uchwały

383/09

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rymanów treść uchwały

384/09

Zmieniająca uchwałę nr XXXVI/365/09 z dnia 11 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok treść uchwały

385/09

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok treść uchwały

386/09

w sprawie nadania Gimnazjum w Milczy imienia księdza Tadeusza Jakubińskiego treść uchwały

387/09

w sprawie nadania nazwy ulicy w Klimkówce Świętego Krzyża treść uchwały

388/09

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "ŁAZY 1/2007" w miejscowości Łazy, w gminie Rymanów treść uchwały

389/09

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok treść uchwały

390/09

w sprawie udzielenia Burmistrzowi zGminygody na sprzedaż w drodze przetargu działki 3614/4 stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w Klimkówce treść uchwały

391/09

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowymtreść uchwały

392/09

sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie gruntowej na okres dłuższy niż trzy latatreść uchwały

393/09

sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie gruntowej na okres dłuższy niż trzy latatreść uchwały

394/09

sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie gruntowej na okres dłuższy niż trzy latatreść uchwały

395/09

w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego leczenia dzieci w Rymanowie Zdroju  – treść uchwały

396/09

sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu dla Energii Wiatrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicachtreść uchwały

397/09

sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody do zawarcia umowy opłatnego dysponowania gruntem treść uchwały

398/09

sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody do zawarcia umowy opłatnego dysponowania gruntem treść uchwały

399/09

w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów do wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych Oddział w Rzeszowie zadań związanych z organizacją ruchu w obrębie drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka w m. Rymanów  – treść uchwały

Protokół z sesji z dnia 2010-01-29

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-05 06:52:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-23 09:54:37
  • Liczba odsłon: 2793
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986100]

przewiń do góry