Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie

Kadencja 2018-2023

LXXXIX sesja zwyczajna – 20.10.2023 r. godz. 09:00

Nr uchwały

Nazwa uchwały

LXXXIX/743/2023

w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027. - więcej

LXXXIX/744/2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. - więcej

LXXXIX/745/2023

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Rymanów do Zgromadzenia Związku Międzygminnego ,,Zagłębie Ambitnej Turystyki”. - więcej

LXXXIX/746/2023

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/358/2020. - więcej

LXXXIX/747/2023

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, ustalenia jej stawek oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty uzdrowiskowej. - więcej

LXXXIX/748/2023

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawek oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty miejscowej na terenie Gminy Rymanów. - więcej

LXXXIX/749/2023

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. - więcej

LXXXIX/750/2023

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2023 rok. - więcej

LXXXIX/751/2023

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2023 rok. - więcej

LXXXIX/752/2023

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2023 rok. - więcej

LXXXIX/753/2023

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku funkcjonującym na terenie Gminy Rymanów dziecku z terenu Gminy Iwonicz - Zdrój. - więcej

LXXXIX/754/2023

w sprawie połączenia żłobków Gminy Rymanów w Zespół Żłobków Gminy Rymanów, nadania temu zespołowi statutu oraz nadania statutów poszczególnym żłobkom wchodzącym w skład Zespołu Żłobków Gminy Rymanów. - więcej

LXXXIX/755/2023

w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze wojewódzkiej nr 889. - więcej

LXXXIX/756/2023

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Bałucianka. - więcej

LXXXIX/757/2023

w sprawie przejęcia przez Gminę Rymanów od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów. - więcej

LXXXIX/758/2023

w sprawie zakazu wykorzystania Górotworu pod powierzchnią Gminy Rymanów dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami. - więcej

 
  • Protokół z LXXXIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 20.10.2023 r. – więcej
  • Informacja z wykonania uchwał podjętych na 85, 86, 87 i 88 sesji  – więcej
  • Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami – więcej
  • Zapis audio-video z obrad LXXXIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie – więcej - wersja z napisami - więcej
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-10-26 07:50:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-26 11:04:08
  • Liczba odsłon: 914
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407654]

przewiń do góry