Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie  
Kadencja 2014-2018

 

Nr protokołu

Nr  uchwały

Nazwa uchwały

Data: 2017 – 02 – 24

XXXIV

321

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów za 2016 rok – treść uchwały

322

w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku – treść uchwały

323

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok – treść uchwały

324

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów, a także liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej – treść uchwały

325

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania – treść uchwały

326

w sprawie określenia wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Rymanów – treść uchwały

327

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat działek gminnych położonych w Rymanowie i we Wróbliku Szlacheckim – treść uchwały

328

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bez przetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w Klimkówce – treść uchwały

329

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” – treść uchwały

330

w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymanów” – treść uchwały , załącznik nr 1 , załącznik nr 1A , załącznik nr 2 , załącznik nr 2A , załącznik nr 3 , załącznik nr 4

331

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łazy – farma fotowoltaiczna” – treść uchwały

 

   

Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

Sprawozdanie Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami za okres od 28 stycznia 2017 r. do 24 lutego 2017 r.
Protokół nr XXXIV/17 z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie
Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rajchel Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-27 12:06:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-31 10:56:48
  • Liczba odsłon: 2454
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5414502]

przewiń do góry