Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2006-2010

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2007-02-23

IV

21/07

w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Bziance  

treść uchwały

22/07

w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Rymanowie

treść uchwały

23/07

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród z osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów

treść uchwały

24/07

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów      

treść uchwały

25/07

w sprawie udzielenia burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Posadzie Górnej

treść uchwały

 26 /07

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzeda w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Sieniawie

treść uchwały

27/07

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na   sprzeda w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Wróbliku Szlacheckim

treść uchwały

28 /07

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Wróbliku Królewskim

treść uchwały

29/07

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Klimkówce

treść uchwały

30/07

w w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzeda w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Wróbliku Szlacheckim

treść uchwały

31/07

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości gruntowej, położonej w Głębokiem

treść uchwały

32/07

w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Gminy na sprzeda w drodze przetargu samodzielnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym, położonym w Rymanowie

treść uchwały

33/07

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok

treść uchwały

34/07

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa

treść uchwały

 35 /07

w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie

treść uchwały

36/07

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Rymanów Zdrój'

treść uchwały

 

Protokół z sesji z dnia 2007-02-23

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-20 13:41:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-15 09:28:10
  • Liczba odsłon: 2153
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4374758]

przewiń do góry