1. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu Gminy Rymanów do zakupu paliwa stałego - więcej
 2. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 ustawy o systemie oświaty na rok 2017 oraz o statystycznej liczbie dzieci, uczniów i wychowanków - więcej
 3. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 17.04.2012 r. dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie urzędowych nazw miejscowości - więcej
 4. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o aktualizacji podstawowych kwot dotacji, o których mowa w art. 78 b ust. 1-3 ustawy o systemie oświaty na rok 2017 dokonane na podstawie 78 c ust 3. - wg stanu na 28 luty 2017 r. - więcej
 5. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o aktualizacji podstawowych kwot dotacji, o których mowa w art. 78b ust. 1-3 oraz art. 79a ust. 1 ustawy o systemie oświaty na rok 2017 dokonane na podstawie art. 78c ust. 3 - wg stanu na 28 luty 2017 r. - więcej
 6. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o aktualizacji podstawowych kwot dotacji, o których mowa w art. 78b ust. 1-3 oraz art. 79a ust. 1 ustawy o systemie oświaty na rok 2017 oraz o statystycznej liczbie dzieci, uczniów i wychowanków dokonanej na podstawie art. 78c ust. 3 pkt 2 - wg stanu na 30 września 2017 r. - więcej
 7. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz o statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na rok 2018 - więcej  
 8. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 i ust 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz o statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, uczniów i wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także o wysokości wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2018 - więcej  
 9. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 i ust 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz o statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, uczniów i wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także o wysokości wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2018 - więcej
 10. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz o statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na rok 2019 - więcej  
 11. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 i ust 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz o statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, uczniów i wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także o wysokości wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2019 - więcej
 12. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 i ust 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz o statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, uczniów i wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także o wysokości wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2019 - więcej
 13. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz o statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, uczniów i wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, na rok 2020 - więcej
 14. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2020 - więcej
 15. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2020 - więcej
 16. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz o statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także o wysokości wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2020 - więcej  
 17. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz o statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, uczniów i wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także o wysokości wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2021 - więcej
 18. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz o statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także o wysokości wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2021 - więcej  
 19. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz o statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także o wysokości wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2021 - więcej
 20. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz o statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, uczniów i wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także o wysokości wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2022 - więcej  
 21. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz o statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, uczniów i wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także o wysokości wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2022 - więcej
 22. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz o statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, uczniów i wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także o wysokości wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2022 - więcej
 23. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz o statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, uczniów i wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także o wysokości wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2022 wg. stanu na 30.06.2022 r. - więcej
 24. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz o statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, uczniów i wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także o wysokości wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2022 wg. stanu na 30.09.2022 r. - więcej
 25. Obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2022 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem)" - więcej
 26. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz o statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, uczniów i wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także o wysokości wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2023 - więcej
 27. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn - więcej
 28. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz o statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, uczniów i wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także o wysokości wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2023 - więcej
 29. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz o statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, uczniów i wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także o wysokości wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w związku z II aktualizacją na rok 2023 - więcej
 30. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz o statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, uczniów i wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także o wysokości wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2024 - więcej
 31. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz o statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, uczniów i wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także o wysokości wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w związku z I aktualizacją na rok 2024 - więcej
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Niemczyk Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-11-25 10:41:21
 • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-19 14:22:20
 • Liczba odsłon: 6976
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407752]

przewiń do góry