Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2011 – 06 – 17

XI

102/11

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz sprawozdania Burmistrza Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok. – treść uchwały

103/11

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy za 2010 rok. – treść uchwały

104/11

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Besko. – treść uchwały

105/11

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu na realizację zadania publicznego. – treść uchwały

106/11

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. – treść uchwały

107/11

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów do wspólnej realizacji z Województwem Podkarpackim zadania publicznego związanego z przebudową drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 relacji Brzozów - Rymanów – Daliowa w km 20 + 031 : 21 + 893   lewa w m. Rymanów. – treść uchwały

108/11

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. – treść uchwały

109/11

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów. – treść uchwały , zał1 , zał2 , zał3

110/11

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. – treść uchwały

111/11

w sprawie określenia zakresu i formy informacji   o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury
i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego. – treść uchwały

112/11

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działek położonych
w Rymanowie na rzecz Skarbu Państwa. – treść uchwały

113/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działkę stanowiącą   własność Gminy Rymanów, położoną   w Rymanowie. – treść uchwały

114/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiące własność Gminy Rymanów, położone w Łazach. – treść uchwały

115/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiące własność Gminy Rymanów, położone we Wróbliku Szlacheckim. – treść uchwały

116/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Rymanów udziałów w działkach położonych w Rudawce Rymanowskiej stanowiących w terenie drogi dojazdowe do działek letniskowych. – treść uchwały

117/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce Nr 1302/11 położonej w Króliku Polskim. – treść uchwały

118/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na bezpłatne użyczenie 4 m2 powierzchni z działki nr 2802 położonej w Rymanowie. – treść uchwały

119/11

w sprawie wniosku o przekazanie nieruchomości położonej w Puławach. – treść uchwały

120/11

w sprawie utworzenia przez Gminę Rymanów Punktu Przedszkolnego w Milczy. – treść uchwały

121/11

w sprawie utworzenia przez Gminę Rymanów Punktu Przedszkolnego we Wróbliku Szlacheckim. – treść uchwały

122/11

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane    przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i punkty przedszkolne dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymanów. – treść uchwały

 

Protokół Nr XI/11 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 17 czerwca 2011 roku

Informacja z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

Sprawozdania Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami za okres od 20 maja do 16 czerwca 2011 roku

Interpelacje, wnioski i zapytania z sesji Rady Miejskiej  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zieba Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-22 09:17:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Sylwester Litwin
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-28 22:36:52
  • Liczba odsłon: 2563
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986278]

przewiń do góry