Rymanów, dnia  31.03.2014 r.

ROŚ.. 6220.7.2014.AK

 

 

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Delegatura w Jaśle

38-200 JASŁO, ul. Floriańska Nr 108

 

 

Dot. pisma  znak DJWI.7024.61.2014.PC

z dnia 27.03.2014 r. (data wpływu do UG. 28.03.2014 r.)

 

W odpowiedzi na Pastwa pismo  znak DJWI.7024.61.2014.PC z dnia 27.03.2014 r. (data wpływu do UG. 28.03.2014 r.) w sprawie. decyzji Burmistrza Gminy Rymanów znak ROŚ. 7624/7/06/07/08 z dnia 25 lipca 2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów – w załączeniu przesyłam żądaną kopię przedmiotowej decyzji wraz z załącznikami graficznymi.

 

 

 

                                                                                              ……………………….

 

 

Otrzymują:

1.      Adresat;

2.      A.a. AK.

-------------------------------------------------------------------------------------


Rymanów, dnia  11.04.2014 r.

ROŚ.. 6220.7.2014.AK

 

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Delegatura w Jaśle

38-200 JASŁO, ul. Floriańska Nr 108

 

Dot. pisma  znak DJWI.7024.61.2014.PC

z dnia 07.04.2014 r. (data wpływu do UG. 09.04.2014 r.)

 

W odpowiedzi na Pastwa pismo  znak: DJWI.7024.61.2014.PC z dnia 07.04.2014 r. (data wpływu do UG. 09.04.2014 r.) w sprawie. decyzji Burmistrza Gminy Rymanów znak ROŚ. 7624/7/06/07/08 z dnia 25 lipca 2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów” o udzielenie informacji w wymienionych kwestiach dotyczących zapisu pkkt.3a ppkt 3 decyzji Burmistrza ROŚ.7624/7/06/07/08 z dnia 25 lipca 2008 r. – w załączeniu przesyłam żądaną kopię Załącznika graficznego wskazującego punkt pomiarowy, który stanowi integralną część Postanowienia organu uzgadniającego tj. Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie znak: ŚR.IV-7048/93/08 z dnia 10.07.2014 r. i jest  wiążący dla wydanej decyzji 

Zgodnie z zapisem pkkt.3a ppkt 3 w/cyt decyzji, pomiary należało wykonać w jednym punkcie pomiarowym, wskazanym w Załączniku graficznym. Punkt ten został ustalony i oznaczony przez Wojewodę Podkarpackiego w m. Wróblik Królewski.

W przypadku dodatkowych pytań odnośnie przeprowadzonych pomiarów, badań i monitoringów należy kierować je do Inwestora, który posiada niezbędne wyniki pomiarów oraz informacje nt. zrealizowanej i będącej w fazie utrzymania i eksploatacji  inwestycji.

 

                                                                                              ……………………….

Otrzymują:

1.      Adresat+ Załącznik;

2.      A.a. AK.

--------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-23 09:37:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-23 09:37:00
  • Liczba odsłon: 1832
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409421]

przewiń do góry