Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (ROŚ)

 

Pokój 206  

mgr Krzysztof ZIĘBA  - Kierownik referatu

tel.  +48 13 43 55 006     wew. 206

 

mgr Edyta WIERNUSZ  - Inspektor

tel.  +48 13 43 55 006     wew. 206

 

Pokój 207

mgr inż. Alicja KURYLAK - Inspektor

tel.  +48 13 43 55 006     wew. 207

 

Pokój 208

mgr inż. Marek PENAR - Inspektor

tel. +48 13 43 55 006       wew. 208

 

Zbigniew CHMIEL -  Inspektor

tel.  +48 13 43 55 006     wew. 208

 

W referacie ROŚ realizowane są zadania i obowiązki z zakresu:

 • gospodarki odpadami komunalnymi  (min. przyjmowania deklaracji, naliczania wymiaru opłat, naliczania zaległości, wysyłania upomnień, egzekwowania zaległych należności przez US i komorników);
 • utrzymanie czystości i porządku ( w ramach ustawowych obowiązków gminy, w tym utrzymanie PSZOK-u i miejsc do gromadzenia i selektywnej zbiórki odpadów, prowadzenie rejestru dzialalłości regulowanej RDzR);
 • edukacji ekologicznej  (m.in. organizowania akcji edukacyjnych, prelekcji z zakresu kształtowania postaw ekologicznych);
 • ochrony powietrza (m.in. przyjmowania deklaracji i ich ewidencja w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków  CEEB,, kontrola pieców, www.ciepło.gov.pl);
 • czyste powietrze ( współpraca z NFOŚIiGW oraz WFOŚiGW w zakresie programów dotacyjnych);
 • górnictwa i geologii (m.in. opiniowania planów ruchu kopalń);
 • ochrony środowiska,  (m.in. naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,  pozyskiwania środków na  usuwanie azbestu, prowadzenia postępowań z zakresu środowiskowych uwarunkowań);
 • utrzymywania i  ustanawiania  form ochrony przyrody (m.in. ustanawiania form ochrony przyrody tj. poników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych,  opiniowania form ochrony obszarów NATURA 2000) ;
 • wycinki drzew,  leśnictwa  ( m.in. prowadzenia postępowań z zakresu wycinki drzew,
  nadzoru nad lasami mienia komunalnego i wiejskiego, nadzoru nad sprzedażą pozyskanego drewna); 
 • zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami  (m.in. współpraca z gabinetami weterynarii opiekunami zwierząt);
 • gospodarki komunalnej (tj. nadzoru nad działalnością zakładu budżetowego w zakresie zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwianiem ścieków, utrzymania zieleni miejskiej w Rymanowie i Rymanowie Zdroju, utrzymania czystości na placach i ulicach miejskich, utrzymania placów targowych, szalet miejskich);
 • utrzymanie malej architektury (m.in. fontann, tężni solankowej),
 • utrzymanie czystości (współpraca ze Spółdzielnią Socjalną, której założycielami są GMINA RYMANÓW i GMINA JAŚLISKA);
 • ukwiecenie rabat, skwerów i donic (tj. współpraca z podmiotami w realizowanym zakresie),
 • utrzymania cmentarzy komunalnych (tj. nadzoru nad zarządem i działalnością związaną z utrzymaniem cmentarza komunalnego);
 • utrzymania cmentarzy i mogił wojennych ( zadania powierzone przez wojewodę);
 • transportu drogowego ( m.in. przyjmowania deklaracji związanych z naliczaniem opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych, wydawanie licencji);
 • utrzymania obiektów komunalnych  (tj. domów ludowych, placów zabaw, strażnic w ramach środków funduszu soleckiego);
 • ochrony p/pożarowej oraz  nadzorowania i koordynacji działań 18 jednostek OSP.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-04-30 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-08 08:18:13
 • Liczba odsłon: 14899
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5150239]

przewiń do góry