Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie      

Kadencja 2018-2023

       

VIII sesja zwyczajna – 29 marca 2019 r. godz. 9:00

Nr protokołu

Nr uchwały

Nazwa uchwały

VIII

VIII/101/19

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów. – więcej

VIII/102/19

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Rymanowie. – więcej

VIII/103/19

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. – więcej

VIII/104/19

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. – więcej

VIII/105/19

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2019 roku”. – więcej

VIII/106/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium   Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów. – więcej

VIII/107/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW”. – więcej

VIII/108/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „MILCZA/2019”. – więcej

VIII/109/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WRÓBLIK SZLACHECKI/2019”. – więcej

VIII/110/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WRÓBLIK KRÓLEWSKI/2019”. – więcej

VIII/111/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ZMYSŁÓWKA/2019”. – więcej

VIII/112/19

w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów - ETAP I. – więcej

VIII/113/19

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW”. – więcej

VIII/114/19

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów. – więcej

VIII/115/19

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. – więcej

 

 

Protokół z VIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 29 marca 2019 r. –  więcej

Informacja z wykonania uchwał podjętych na VI i VII sesji – więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami –  więcej

     

Zapis audio-video z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie -  więcej  

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-01 07:47:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-12 07:32:04
  • Liczba odsłon: 2419
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117087]

przewiń do góry