Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie

Kadencja 2018-2023

LXXII sesja zwyczajna – 28.10.2022 r. godz. 09:00

Nr uchwały

Nazwa uchwały

LXXII/628/2022

zmieniająca uchwałę LXIV/575/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. - więcej

LXXII/629/2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. - więcej

LXXII/630/2022

w sprawie przejęcia przez Gminę Rymanów od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów. - więcej

LXXII/631/2022

w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego - Zagłębie Ambitnej Turystyki. - więcej

LXXII/632/2022

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Ladzin. - więcej

LXXII/633/2022

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Haczów i Gminą Besko w sprawie powierzenia Gminie Haczów zadania w zakresie organizacji lokalnego publicznego transportu zbiorowego. - więcej

LXXII/634/2022

w sprawie opłaty miejscowej, ustalenia jej stawek oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty miejscowej  na terenie Gminy Rymanów. - więcej

 

  • Protokół z LXXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 28.10.2022 r. – więcej
  • Informacja z wykonania uchwał podjętych na sesji 69, 70 i 71 – więcej
  • Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami – więcej
  • Zapis audio-video z obrad LXXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie – również wersja z napisami – więcej
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-11-08 12:29:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-18 13:33:45
  • Liczba odsłon: 1123
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986151]

przewiń do góry