Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie    

Kadencja 2018-2023

       

III sesja zwyczajna – 18 grudnia 2018 r. godz. 9:00

Nr protokołu

Nr uchwały

Nazwa uchwały

III

III/27/18

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów – więcej

III/28/18

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymanów na 2019 rok – więcej

III/29/18

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok – więcej

III/30/18

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2018 – więcej

III/31/18

w sprawie przejęcia przez Gminę Rymanów od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów – więcej

III/32/18

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w związku z uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 – więcej

III/33/18

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 – więcej

III/34/18

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – więcej

III/35/18

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” – więcej

III/36/18

w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów – więcej  , zał. 1 , zał. 1A , zał. 2 , zał. 2A , zał. 3

III/37/18

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój” – więcej

III/38/18

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” – Etap 1.1 – więcej

III/39/18

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Bałucianka 1/2017” – więcej

III/40/18

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – więcej

III/41/18

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek w Rymanowie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rymanów - więcej

 

 

Protokół z III sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 18 grudnia 2018 r. –   więcej

Informacja z wykonania uchwał podjętych na II sesji –   więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami –   więcej

     

Zapis audio i video z obrad III sesji Rady Miejskiej w Rymanowie -  więcej    

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-19 13:57:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-15 10:49:51
  • Liczba odsłon: 3422
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407750]

przewiń do góry