Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie

Kadencja 2018-2023

 

LV sesja zwyczajna – 26.11.2021 r. godz. 9:00

Nr uchwały

Nazwa uchwały

LV/491/2021

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów. - więcej

LV/492/2021

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Rymanów. - więcej

LV/493/2021

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. - więcej

LV/494/2021

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. - więcej

LV/495/2021

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. - więcej

LV/496/2021

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych. - więcej

LV/497/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rymanowie. - więcej

LV/498/2021

zmieniająca  uchwalę NR XIII/57/19 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rymanowie oraz nadania statutu. - więcej

LV/499/2021

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r. - więcej

LV/500/2021

w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rymanów. - więcej

LV/501/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji w roku 2022 dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Rymanów przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego. - więcej

LV/502/2021

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2022 r. - więcej

LV/503/2021

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r. - więcej

LV/504/2021

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Żłobki, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymanów. - więcej

LV/505/2021

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów. - więcej

LV/506/2021

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów Zdrój". - więcej

LV/507/2021

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW". - więcej

LV/508/2021

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Królik Polski 1/2019". - więcej

LV/509/2021

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. - więcej

 

Protokół z LV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 26.11.2021 r. – więcej

Informacja z wykonania uchwał podjętych od LIV – więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami – więcej

Zapis audio-video z obrad LV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie – również wersja z napisami – więcej

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-12-01 10:02:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-15 12:50:04
  • Liczba odsłon: 1921
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986021]

przewiń do góry