Zobacz podgałęzie

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Podstawowe obowiązki gminy w zakresie ochrony środowiska określone zostały m.in.:

 • ustawą z dnia 13 września 1996r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z , poz. z późn. zm),
 • ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. poz. z późn. zm.),
 • ustawą z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  poz.  ze zm.),
 • ustawą z dnia  20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r,  poz. 2268 z późn. zm),
 • ustawą z dnia  27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. poz.  z późn. zm.),
 • ustawą z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (Dz. U. poz.  z późn. zm),
 • ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.122 ze zm)
 • ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.  poz. z późn. zm.)
 • ustawą z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.z poz. z późn. zm).
 • ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. poz. z późn zm.),

https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow/regionalna-dyrekcja-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-05-24 13:03:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-30 11:51:37
 • Liczba odsłon: 3929
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4782862]

przewiń do góry