Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2011 – 03 – 29

VII

61/11

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r.” – treść uchwały , zal

62/11

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka – treść uchwały

63/11

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego – treść uchwały

64/11

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymanów – treść uchwały , WPF , Wykaz Przedsięwzięć , Objaśnienia

65/11

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok – treść uchwały , zal  

66/11

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku – treść uchwały

67/11

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę z wodociągu komunalnego oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez   ZGK w Rymanowie – treść uchwały

68/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata – treść uchwały

69/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata – treść uchwały

70/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata – treść uchwały

71/11

W sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów – treść uchwały

72/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów działki nr 633/2 położonej w Klimkówce – treść uchwały

73/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów udziału 1/12 części w działce nr 602/2 oraz udziału 5/6 części w działce nr 654/2, położonych w Klimkówce – treść uchwały

74/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Króliku Polskim – treść uchwały

75/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku Szlacheckim – treść uchwały

76/11

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki położonej w Rymanowie na rzecz Skarbu Państwa – treść uchwały

77/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w Rymanowie Zdroju – treść uchwały

78/11

w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów – treść uchwały

79/11

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój” – treść uchwały

80/11

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój” – treść uchwały

81/11

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” – treść uchwały

82/11

W sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” – treść uchwały

83/11

w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy SPG ZOZ w Rymanowie – treść uchwały

84/11

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic wsi Ladzin poprzez wyłączenie z jej terenu przysiółka Zmysłówka i utworzenia odrębnej wsi – treść uchwały

85/11

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Rymanów do PSST – treść uchwały

86/11

W sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie – treść uchwały

 

Protokół Nr VII/11 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 marca 2011 roku

Informacja z wykonania uchwał podjętych na VI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

Sprawozdania Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami za okres od 11 lutego do 28 marca 2011 roku

Interpelacje, wnioski i zapytania z sesji Rady Miejskiej 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zieba Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-06 11:04:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-20 07:25:12
  • Liczba odsłon: 3232
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407816]

przewiń do góry