Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2002-2006

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2003-04-11

V

41/03

Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2002 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy z tego roku

42/03

Uchwalenia „Programu Gospodarczego dla Gminy Rymanów na lata 2003 – 2006”

43/03

Zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej

44/03

Zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie

45/03

Ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Rymanów

46/03

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  na finansowanie inwestycji „Budowa Kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Królik Polski, gmina Rymanów”

47/03

Zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2003 rok

48/03

Udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Klimkówce zabudowanym budynkiem niemieszkalnym.

49/03

Udzielenie Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Klimkówce.

50/03

Udzielenie Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie.

51/03

Udzielenie Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Wisłoku.

52/03

Udzielenie Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie na rzecz Gminy Rymanów, nieruchomości gruntowych, położonych w Rymanowie.

53/03

Udzielenie Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie od Kółka Rolniczego w Rymanowie na rzecz Gminy Rymanów, nieruchomości gruntowej, położonej w Rymanowie z jednoczesnym ustanowieniem służebności.

54/03

Udzielenie Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości gruntowej, położonej w Milczy w drodze przyjęcia darowizny od osoby fizycznej.

55/03

Uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Królik Polski III” obejmującego problematykę budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem usług.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-12-04 09:33:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-12-04 09:33:22
  • Liczba odsłon: 2509
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4773803]

przewiń do góry