Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2014-2018

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2015 – 05 – 31

XXII

223/16

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2015 rok- treść uchwały

224/16

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok - treść uchwały  

225/16

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok - treść uchwały

226/16

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - treść uchwały

227/16

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie - treść uchwały

228/16

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie - treść uchwały

229/16

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu - treść uchwały

230/16

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu - treść uchwały

231/16

w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa w charakterze partnera w realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX- Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego - treść uchwały

232/16

w sprawie przyjęcia diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego szkół w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 , Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego - treść uchwały

233/16

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie - treść uchwały

234/16

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie - treść uchwały

235/16

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat działek gminnych położonych w Króliku Polskim - treść uchwały

236/16

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - treść uchwały

 

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XX i XXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie
Protokół Nr XXII /16 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 31.05.2016
Sprawozdanie Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami za okres od 16 kwietnia 2016 r. do 31 maja 2016 r.
Interpelacje, wnioski i zapytania z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-06-02 09:08:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Hanus Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-24 07:09:39
  • Liczba odsłon: 2538
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407703]

przewiń do góry