Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie

Kadencja 2014-2018

   

LVIII sesja zwyczajna – 27 lipca 2018 r.

Nr protokołu

Nr uchwały

Nazwa uchwały

LVIII

539/18

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. – więcej

540/18

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania dotyczącego dzierżawy urządzeń oświetlenia ulicznego usytuowanych na terenie Gminy Rymanów od PGE Dystrybucja   S.A. – więcej

541/18

w sprawie zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rymanów w latach 2015-2020 – więcej

542/18

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie – więcej

543/18

w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Rymanowie – więcej

544/18

w sprawie przekształcenia Szkoły Filialnej w Wisłoczku podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Sieniawie – więcej

545/18

w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rymanów – więcej

546/18

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów – więcej

547/18

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Posada Górna/2014" – więcej

548/18

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów – więcej

549/18

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przejazdu przez działkę stanowiącą własność Gminy Rymanów położoną w Klimkówce – więcej

550/18

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów nieruchomości niezabudowanych, położonych we Wróbliku Królewskim – więcej

551/18

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów – więcej

552/18

w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego protest przeciwko zamiarom zmiany lokalizacji Samodzielnego Publicznego Pogotowania Ratunkowego w Krośnie – Podstacja w Rymanowie z Rymanowa do Iwonicza - więcej

 

 

Protokół LVIII z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 27 lipca 2018 r. – więcej

Informacja z wykonania uchwał podjętych na LVII sesji – więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami za okres od 27 czerwca do 27 lipca 2018 r.  – więcej

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-27 12:28:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-16 13:50:58
  • Liczba odsłon: 2145
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4983013]

przewiń do góry