Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie

Kadencja 2018-2023

LXX sesja zwyczajna – 23.09.2022 r. godz. 09:00

Nr uchwały

Nazwa uchwały

LXX/611/2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. – więcej

LXX/612/2022

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. – więcej

LXX/613/2022

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy”. – więcej

LXX/614/2022

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów. – więcej

LXX/615/2022

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie. – więcej

LXX/616/2022

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rymanów. – więcej

LXX/617/2022

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanow". – więcej

LXX/618/2022

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Klimkówka 1/2022". – więcej

LXX/619/2022

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Królik Polski. – więcej

LXX/620/2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok – więcej

LXX/621/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymanów. – więcej

 

  • Protokół z LXX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 23.09.2022 r. – więcej
  • Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami – więcej
  • Zapis audio-video z obrad LXX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie – również wersja z napisami – więcej
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-09-26 12:33:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-18 13:25:09
  • Liczba odsłon: 1113
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986266]

przewiń do góry