LXII Sesja Rady Miejskiej w Rymanowie - zwyczajna

25-03-2022 r. godz. 09:00

Lp.

Nr uchwały

Nazwa uchwały

1.

LXII/560/2022

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności lokalnej Ukrainy. – więcej

2.

LXII/561/2022

w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy. – więcej

3.

LXII/562/2022

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad, na podstawie których radnym Rady Miejskiej w Rymanowie przysługują diety za udział w pracach oraz zwrot kosztów podróży służbowych. – więcej

4.

LXII/563/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli. – więcej

5.

LXII/564/2022

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów. – więcej

6.

LXII/565/2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. – więcej

7.

LXII/566/2022

w sprawie zmiany uchwały nr II/3/18 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Rymanowie. – więcej

8.

LXII/567/2022

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023r. – więcej

9.

LXII/568/2022

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Klimkówka 1/2019". – więcej

10.

LXII/569/2022

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ" – etap IA. – więcej

11.

LXII/570/2022

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowym dzierżawcom, w dzierżawę działek gminnych. – więcej

12.

LXII/571/2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. – więcej

 

  1. Protokół z obrad LXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie – więcej
  2. Informacja z wykonania uchwał – sesja 62 – więcej
  3. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami – więcej
  4. Zapis audio-video z obrad LXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie – również wersja z napisami – więcej
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-04-05 13:42:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 13:31:05
  • Liczba odsłon: 1516
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117135]

przewiń do góry