Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2014-2018

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2015 – 10 – 30

XIII

126/15

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok - treść uchwały

127/15

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok - treść uchwały

128/15

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa - treść uchwały   Uchwała uchylona przez RIO w Rzeszowie

129/15

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zarządzenia jej poboru  w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty od posiadania psów i innych opłat lokalnych - treść uchwały   Uchwała uchylona przez RIO w Rzeszowie

130/15

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości - treść uchwały

131/15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie - treść uchwały

132/15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Desznie - treść uchwały

133/15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych we Wróbliku Szlacheckim - treść uchwały

134/15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat działki gminnej położonej w Króliku Polskim - treść uchwały

135/15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego - treść uchwały

136/15

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Rymanów - treść uchwały

137/15

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego- treść uchwały

138/15

w sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego  na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów - treść uchwały

 

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XI i XII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie 

Protokół Nr XIII/15 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 30.10.2015 r. 

Sprawozdanie Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami za okres od 19 września do 2015 r. do 30 października 2015 r.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-03 08:58:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Hanus Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-20 06:55:22
  • Liczba odsłon: 3183
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407623]

przewiń do góry