Stosownie do przepisów art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.), ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Rymanowie.

 

 1. Przeprowadzenie  przez  koordynatora ds.  dostępności oględzin obiektu Urzędu  Gminy w Rymanowie pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami określonymi w przepisach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.)

Termin realizacji do 30 października 2020 roku.

 1. Dokonanie przez koordynatora oraz zespół do spraw współpracy z koordynatorem analizy funkcjonującej dostępności w budynku Urzędu Gminy w Rymanowie i opracowanie propozycji zmian w zakresie:
  • architektonicznym,
  • cyfrowym,
  • informacyjno – komunikacyjnym.

Termin realizacji do 30 listopada 2020 roku.

 1. Dokonanie analizy sytuacji,  a  w  razie  konieczności  opracowanie  i  wdrażanie niezbędnych zmian mających na celu zapewnienie minimalnych wymagań w zakresie dostępności w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie, określonych w art. 6 ustawy, we wszystkich trzech obszarach:
 1. Dostępność architektoniczna:
 • zapewnić informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny,
 • zapewnić wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 • zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.
 1. Dostępność cyfrowa:
 • obowiązek  przestrzegania  ustawy  z  dnia  4  kwietnia  2019  r.  o  dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 1. Dostępność informacyjno – komunikacyjna:
 • obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środkach komunikowania się (poczta elektroniczna, strony internetowe),
 • instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia (wideodomofon głośnomówiący),
 • zapewnienie na stronie internetowej możliwości odczytu tekstu maszynowo,
 • zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Termin realizacji do 31 marca 2021 roku.

 1. Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych, Urząd nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami.

Termin realizacji – bieżące monitorowanie.

 1. Przygotowywanie i zamieszczanie na stronie BIP i przesłanie wg. właściwości raportów w zakresie;
 • informacji o spełnianiu przez dany podmiot minimalnych wymagań, których mowa w art. 6 ustawy,
 • w przypadku zapewnienia dostępu alternatywnego – analizę uzasadniającą brak zapewnienia dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami.

Termin realizacji do 31 marca roku następującego po tym, którego dotyczy raport.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-31 08:06:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-31 08:06:33
 • Liczba odsłon: 1903
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409560]

przewiń do góry