Rymanów, dnia 12.05.2015 r.

ROŚ. 6220.1.2015.AK

Dot. ROŚ. 6220.9.2014.AK

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

               Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 12 maja 2015 r. decyzji Ldz. ROŚ. 6220.1.2015.AK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa zakładu mleczarskiego „serowarni typu górskiego” w miejscowości Puławy”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie,

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce Nr ewid 209,  rozszerzone na działki  151, 211, 199 – obręb ewid. Puławy

 

Wnioskodawca:

 

Daniel BRUK zam. Puławy Nr 20, 38-480 RYMANÓW

 

z przeprowadzoną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o możliwościach zapoznania się z jej treścią i zgromadzoną dokumentacją w sprawie w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 207 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 1500).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ ), wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

 

                                                                                                               ………………………

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-02 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-18 13:35:00
  • Liczba odsłon: 1760
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4782973]

przewiń do góry