Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2002-2006

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2006-03-30

XXXIV

331/06

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie treść uchwały

332/06

w sprawie uchwalenia tymczasowego statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój treść uchwały

333/06

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Rymanów treść uchwały

334/06

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego priorytet 2 działanie 2.2 przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą treść uchwały , załącznik 1a , załącznik 5 ,

335/06

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dochodów, które mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych gminnej jednostki budżetowe treść uchwały

336/06

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” treść uchwały

337/06

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego świadczone przez Zakłada Gospodarki Komunalnej w Rymanowie treść uchwały

338/06

w sprawie regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków treść uchwały


Protokół Nr XXXIV/06 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 30.03.2006 r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-04 08:15:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-04 08:15:29
  • Liczba odsłon: 2926
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409638]

przewiń do góry