1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2009R Droga przez wieś Klimkówka w km 0+863,60 – 2+868 wraz z przebudową mostu nad potokiem Kościółkowa Woda w km 2+156 przebudowywanej drogi, planowanej w miejscowości Klimkówka  na działkach nr ew.: 206/2, 808, 809/2, 809/4, 809/5, 809/6, 811, 812, 886, 899, 907/4, 915, 916, 920, 921, 922, 923, 928, 930, 935, 1053, 1056, 1059, 1060/1, 1060/4, 1060/5, 1060/6, 1062, 1064/1, 1064/2, 2118/1, 2655, 2656, 2657, 2813, 2815, 2901/1, 3010, 3011/1, 3013/2, 3019/1, 3019/2, 3021/4, 3023, 3026, 3030, 3219, 3222, 3226, 3227, 3228, 3340/2, 3340/3, 3340/4, 3343, 3349, 3350, 3351 treść obwieszczenia postepowanie w sprawie pozwolenia wodno prawnego, pismo przewodnie
 2. Budowa elektroenergetycznej linii średniego napięcia działkach nr ew.: 53; 57/11; 57/12; 57/13; 55; 38; 85; 41/1; 30/4; 35/6; 35/5; 34 w obrębie ewidencyjnym Królik Wołoski w Gminie Rymanów - treśc obwieszczenia, treść 2 obwieszczenia, 
 3. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE63 wraz z przyłączami 25PE do dwóch budynków mieszkalnych w miejscowości Milcza na działkach nr ew.: 552; 555; 556; 557 w Gminie Rymanów - treść obwieszczenia
 4. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE63 wraz z przyłączami 25PE do dwóch budynków mieszkalnych w miejscowości Posada Górna na działkach nr ew.: 1071;1085; 752/1; 2202; 2206; 2203 w Gminie Rymanów.- treść obwieszczenia

 5. Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/04kV "Posada Górna" w celu poprawy warunków napięciowych" na działkach nr ew. : 1736, 1773, 1779/3 w miejscowości Posada Górna w Gminie Rymanów - treść obwieszczenia

 6. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów - treść obwieszczenia    

 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Besko - Budowa słupowej stacji transformatorowej 30/04 kV „Gniewoszówka 3” wraz  z nawiązaniem do sieci SN i nN”; na działkach nr ewid. 1782/1, 1782/2, 1782/3, 1784, 1797/3, 1798/1, 1799/1, 1799/2 położnych w obrębie ewidencyjnym 0001 Besko, gmina Besko i na działkach nr ewid. 39/3, 39/5, 39/6, 39/7, 40/2 i 309/1 położonych w obrębie ewidencyjnym 0015 Sieniawa, gmina Rymanów - treść obwieszczenia, obwieszczenie o zakończeniu postępowania

 8. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.„Budowa elektroenergetycznej linii średniego napięcia działkach nr ew.: 1; 372; 43/1; 371/1; 58; 57; 31/1; 59; 60; 61; 62; 373/1; 324/6; 327/4; 326/3; 93; 328/1; 329/1; 29; 141; 143; 140; 144/2; 234; 233; 232; 231/1; 230/2; 229/1; 228 w miejscowości Puławy oraz na działkach nr ew.:7/1; 8/1; 19; 26 w obrębie ewidencyjnym Tarnawka w Gminie Rymanów - treść obwieszczenia,

 9. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej” na działce nr ew. 165/3 w miejscowości Królik Polski, Gmina Rymanów" - treść obwieszczenia

 10. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej planowanej w miejscowości: Królik Polski na działkach nr ew. 894, 750/1; - obręb Króli Polski w Gminie Rymanów - treść obwieszczenia

 11. Budowa odcinka sieci wodociągwej planowanej do działki nr ew. 1590/5 w miejscowości: Głębokie na działkach nr ew. : 1590/2, 1590/5, 1590/4, 343, 1591/6 - obręb Głębokie w Gminie Rymanów."  - treść obwieszczenia, treść obwieszczenia nr 2

 12. „Budowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia” na działkach nr ew.: 1, 372, 43/1, 371/1, 58, 57, 31/1, 59, 60, 61, 62, 373/1, 324/6, 327/4, 326/3, 93, 328/1, 329/1, 29, 141, 143, 140, 144/2, 234, 233, 232, 231/1, 230/2, 229/1, 228 w miejscowości Puławy oraz na działkach nr ew.: 7/1, 8/1, 19, 26 miejscowości Tarnawka w Gminie Rymanów - treść obwieszczenia   obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

 13. „Budowa elektroenergetycznej linii średniego napięcia” na działkach nr ew.: 53; 57/1 1; 57/12; 57/13; 55; 38; 85; 41/1; 30/4; 35/6; 35/5; 34 w obrębie ewidencyjnym Królik Wołoski w Gminie Rymanów - treść obwieszczenia   , obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

 14. „Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej” na działce nr ew. 165/3 w miejscowości Królik Polski w Gminie Rymanów - treść obwieszczenia   

 15. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE63 z przyłączem gazowym PE25” na działkach nr ew. 318/1, 318/2, 632 w miejscowościach Ladzin-Wróblik Królewski - treść obwieszczenia, treść obwieszczenia nr 2

 16. „Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej” na działce nr ew. 165/3 w miejscowości Królik Polski w Gminie Rymanów  - treść obwieszczenia

 17. Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowości Królik Polski gm. Rymanów na działkach nr ew. 164; 165/3; 165/8; 165/9; 165/5; 165/6; 719; 720; 721; 843/1; 837; 836;  318; 316; 315; 349; 348; 362; 347; 1297; 1296,  1398; 528/1; 171/1; 171/2 - treść obwieszczenia, treść obwieszczenia nr 2

 18. Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia w miejscowości Królik Polski- droga G130820, 130821 oraz G130822 na działkach nr ew. 542, 553, 519, 555/3, 555/2, 532 w miejscowości Królik Polski - treść obwieszczenia, obwieszczenie o wydanej decyzji

 19. Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV odcinków oświetlenia ulicznego kablowego w miejscowości Wróblik Szlachecki gm. Rymanów na działkach nr ew. 619/5, 619/9, 619/14, 619/18 - treść obwieszczenia, treść obwieszczenia nr 2, obwieszczenie o wydanej decyzji

 20. Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV świetlenia  ulicznego w miejscowości Bzianka na działkach nr ew.  1501/7; 1502; 1503; 1504; 1508; 1509; 1522; 1662/2; 1663; 1664; 1665; 1668; 6; 1676; 1677; 1678; 1680; 1674; 1693 - treść obwieszczenia, treść obwieszczenia nr 2, obwieszczenie o wydanej decyzji

 21. Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia ul. Zadwór w miejscowości Ladzin na działkach nr ewid. 1502, 1821/2, 1822/5, 1829/2, 1849/2, 1853, 1857, 1865, 1868/2 - treść obwieszczenia, treść obwieszczenia nr 2, obwieszczenie o wydanej decyzji

 22. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ladzin na działkach nr ew.: 674/1;673;675 w Gminie Rymanów.  - treść obwieszczenia, treść obwieszczenia nr 2, obwieszczenie o wydanej decyzji

 23. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Klimkówka na działce nr ew. 283 w Gminie Rymanów - treść obwieszczenia, obwieszczenie o wydanej decyzji

 24. Przebudowa linii napowietrznej SN - 15kV relacji Besko - Rymanów, odcinek Rymanów - Posada Górna na kablową na działce nr ew. 2043 w miejscowości Posada Górna w Gminie Rymanów - obwieszczenie o wydanej decyzji

 25. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działkach nr ew. 904, 905, 906, 910 w miejscowości Milcza w Gminie Rymanów - obwieszczenie o wydanej decyzji

 26. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KRO7008B wraz z WLZ oraz kanalizacją kablową planowanej na działce nr ew. 935  w miejscowości Klimkówka” w Gminie Rymanów - treść obwieszczenia, obwieszczenie o wydanej decyzji

 27. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Głębokie w Gminie Rymanów na działkach nr ew.: 1984/2,1984/1”. - treść obwieszczenia, treść obwieszczenia 2, obwieszczenie o wydanej decyzji

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Karp Waldemar
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-14 07:50:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Karp Waldemar
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-29 13:55:13
 • Liczba odsłon: 3235
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5414391]

przewiń do góry