1. Wykonanie Budżetu Gminy Rymanów za I kwartał 2006 r. -> więcej
 2. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie  -> zał_1 zał_2 , zał_3
 3. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2006 roku -> zał_1 zał_2
 4. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2007 rok - więcej 
 5. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2007 roku - więcej
 6. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2007 roku - więcej
 7. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008 roku - więcej
 8. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 roku - więcej
 9. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2008 roku - więcej   
 10. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku - więcej   
 11. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2009 roku - więcej   
 12. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 roku - więcej   
 13. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2009 roku - więcej
 14. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku - więcej
 15. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010 roku - więcej
 16. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnośći budżetowych za I kwartał 2010 r. - więcej
 17. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 roku - więcej
 18. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnośći budżetowych za II kwartał 2010 r. - więcej
 19. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2010 roku - więcej
 20. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnośći budżetowych za III kwartał 2010 r. - więcej
 21. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku - więcej
 22. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnośći budżetowych za IV kwartał 2010 r. - więcej
 23. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku - cz. 1 , cz. 2
 24. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnośći budżetowych za I kwartał 2011 r. - więcej
 25. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 roku - więcej
 26. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnośći budżetowych za II kwartał 2011 r. - więcej
 27. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 roku - więcej
 28. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnośći budżetowych za III kwartał 2011 r. - więcej
 29. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnośći budżetowych za IV kwartał 2011 r. - więcej
 30. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku - więcej
 31. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 roku - więcej
 32. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnośći budżetowych za I kwartał 2012 r. - więcej
 33. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku - więcej
 34. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 roku - więcej
 35. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku - więcej 
 36. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2012 r. - więcej
 37. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 roku - więcej
 38. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2013 r. - więcej
 39. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku - więcej
 40. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2013 r. - więcej
 41. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 roku - więcej
 42. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2013 r. - więcej
 43. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2013 r. - więcej
 44. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku - więcej
 45. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku - więcej
 46.   Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku - więcej
 47. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2014 r. - więcej
 48.   Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2014 r. - więcej
 49. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 roku - więcej
 50. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2014 r. - więcej
 51. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2014 r. - więcej
 52. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku - więcej
 53. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015 roku- więcej
 54. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2015 r. - więcej 
 55. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2015 r. - więcej
 56. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku - więcej
 57. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2015 r. - więcej
 58. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 roku - więcej
 59.   Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2015 r. - więcej
 60. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku - więcej
 61. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 roku - więcej
 62. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2016 r. - więcej
 63. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2016 r. - więcej
 64.   Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku - więcej
 65. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 roku - więcej
 66. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2016 r. - więcej  
 67. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2016 r. -  więcej
 68. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku - więcej
 69. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 roku -  więcej
 70. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2017 r. - więcej  
 71. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 r. - więcej
 72. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2017 r. - więcej  
 73. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2017 r. - więcej  
 74. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2017 r. - więcej   
 75. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2017 r. - więcej
 76. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r. - więcej  
 77. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 r. - więcej
 78. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2018 roku - więcej
 79. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 r. - więcej    
 80. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 roku  - więcej     
 81. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2018 roku - więcej     
 82. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2018 r. - więcej    
 83. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 r. - więcej    
 84. Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 roku - więcej      
 85. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 r. - więcej 
 86. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 r. - więcej
 87. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r. - więcej    
 88. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 r. - więcej      
 89. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 r. - więcej     
 90. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 r. - więcej     
 91. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 r. - więcej      
 92. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r. - więcej  
 93. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2020 r. - więcej
 94. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 r. - więcej
 95. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 r. - więcej
 96. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r. - więcej
 97. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 r. - więcej
 98. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 r. - więcej    
 99. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2020 r. - więcej
 100. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r. - więcej
 101. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 r. - więcej
 102. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2021 r. - więcej
 103. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r. - więcej
 104. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 r. - więcej
 105. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 r. - więcej
 106. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 r. - więcej
 107. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021 r. - więcej
 108. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r. - więcej
 109. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2022 r. - więcej
 110. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2022 r. - więcej
 111. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 r. - więcej
 112. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r. - więcej
 113. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2022 r. - więcej
 114. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 września 2022 r. - więcej
 115. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2022 r. - więcej
 116. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r. - więcej
 117. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2023 r. - więcej
 118. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2023 r. - więcej
 119. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2023 r. - więcej
 120. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023 r. - więcej
 121. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2023 r. - więcej
 122. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2023 r.  - więcej
 123. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2023 r. - więcej
 124. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r. - więcej
 125. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2024 r.- więcej
 126. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2024 r. - więcej
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-04-27 10:59:55
 • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-22 13:10:41
 • Liczba odsłon: 4880
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407751]

przewiń do góry