Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2010 - 12 - 30

IV

12/10

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka  - treść uchwały

13/10

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno - treść uchwały

14/10

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Haczów - treść uchwały

15/10

uchwała budżetowa na 2011 rok - treść uchwały

16/10

w sprawie uchwalenia prognozy finansowej Gminy Rymanów - treść uchwały

17/10

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok - treść uchwały  

18/10

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok  - treść uchwały

19/10

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów  - treść uchwały

20/10

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Gminy Rymanów porozumienia z Wójtem Gminy Wiązownica w przedmiocie powierzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Rymanowie pełnienia funkcji organu doradczego Wójta Gminy Wiązownica  - treść uchwały

21/10

zmieniająca uchwałę w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości  - treść uchwały

22/10

w sprawie wniosku o przekazanie nieruchomości położonej w Rymanowie  - treść uchwały

23/10

w sprawie wniosku o przekazanie nieruchomości położonych   w Rymanowie Zdroju  - treść uchwały

24/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce nr 7 położonej w Rymanowie Zdroju  - treść uchwały

25/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Głębokiem  - treść uchwały

26/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Rymanowie  - treść uchwały

27/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Rudawce Rymanowskiej  - treść uchwały

28/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Rymanowie Zdroju  - treść uchwały

29/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata, położonych w Rymanowie i Wróbliku Królewskim  - treść uchwały

30/10

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami stale zameldowanymi na terenie wsi Ladzin i przysiółka Zmysłówka w sprawie zmiany granic wsi Ladzin poprzez wyłączenie z jej terenu przysiółka Zmysłówka i utworzenia odrębnej wsi  - treść uchwały

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-10 21:46:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-13 08:05:49
  • Liczba odsłon: 2437
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4783168]

przewiń do góry