https://rymanow.bip.org.pl/

ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW                 

Zaopatrzenie w wodę

Mieszkańcy naszej gminy i miasta Rymanowa zaopatrywani są: w wodę ze studni kopanych przydomowych, w wodę podziemną pochodzącą ze studni wierconych, z wodociągów będących w zarządzie spółek wodnych, z ujęć podziemnych z wodociągu lokalnego Uzdrowiska Rymanów S.A. oraz w wodę powierzchniową ze zbiornika zaporowego na rzece Wisłok w Sieniawie sprzedawaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej z wodociągu komunalnego i sieci rozdzielczej w Rymanowie, Posadzie Górnej, Rymanowie Zdroju, Klimkówce, Sieniawie i Głębokiem.

Ceny i stawki opląt za wodę i ścieki

  • 2023 INFORMACJA o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rymanów na okres 3 lat

https://www.rymanow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=8&dzialy=8&artykul=8757&akcja=artykul

DECYZJA z dnia 09.08.2023 r. - publikacja z 24.08.2023 r.- obowiązywanie od 01.09.2023 r.

  • 2021 INFORMACJA o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rymanów na okres 3 lat

https://www.rymanow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=8&dzialy=8&artykul=7020&akcja=artykul

 DECYZJA z dnia 29.03.2021 r. -  publikacja z 23.04.2021 r.- obowiązywanie od 01.05.2021 r.

https://rymanow.bip.org.pl/

 Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków

Uchwałą Nr XVI/160/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rymanów (ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr V/46/15 z dnia 20 marca 2015 r.) –  uchwalono przedmiotowy regulamin. Co roku planowane są w budżecie gminy środki na udzielanie tejże dotacji.

Nabór wniosków wstrzymany od 2020 roku z uwagi na brak środków finansowych.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-05-27 14:46:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-23 10:57:02
  • Liczba odsłon: 4188
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409388]

przewiń do góry