Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2002-2006

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2005-04-29

XXIV

239/05

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2004 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy z tego tytułu .

treść uchwały

240/05

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki odpadami dla Gminy Rymanówna lata 2004 - 2015 .

treść uchwały , załącznik1 , załącznik2  

241/05

w sprawie wyrażenia opinii o "Planie Aglomeracji dla Gminy Rymanów" .

treść uchwały

242/05

w sprawie ustalania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "SIENIAWA II" .

treść uchwały

243/05

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wróblik Slachecki, Wróblik Królewski, Milcza ze Zmysłówką" .

treść uchwały

244/05

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" .

treść uchwały

245/05

w sprawie określenia dochodów, które mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych gminne jednostki budżetowe .  

treść uchwały

246/05

w sprawie zmian w budżecie gminy Rymanów na 2005 rok .

treść uchwały

247/05

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tryby udzielania dotacji prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne przedszkolom publicznym, o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz trybu rozliczania .

treść uchwały

248/05

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin .

treść uchwały

249/05

w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Gminy na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnego, niezamieszkałego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym, położonym we Wróbliku Szlacheckim .

treść uchwały

250/05

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Puławach .

treść uchwały

251/05

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów na cele publiczne darowizny nieruchomości położonej w Rymanowie.

treść uchwały

252/05

zmian do Uchwały Nr XIV/157/04 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw realizujących nowe inwestycje.

treść uchwały

253/05

w sprawie zmian uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

treść uchwały

254/05

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kolejności zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Rymanów .

treść uchwały

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-09 12:38:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-09 12:38:23
  • Liczba odsłon: 3126
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409418]

przewiń do góry