Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2006-2010

 

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2009 - 03 - 20

XXXII

305/09

w sprawie przystąpienia do realizacji zadania wspólnego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie treść uchwały

306/09

w sprawie zmian w budżecie gminy Rymanów na 2009 rok    treść uchwały

307/09

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu treść uchwały

308/09

zmieniająca uchwałę w sprawie strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz określenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania treść uchwały

309/09

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności podatku od posiadania psów i opłat lokalnych treść uchwały

310/09

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów publicznych prowadzonych przez Gminę Rymanów oraz granic ich obwodów treść uchwały

311/09

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata treść uchwały

312/09

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata treść uchwały

313/09

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata treść uchwały

314/09

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata treść uchwały

315/09

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata treść uchwały

316/09

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata treść uchwały

317/09

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody do zawarcia umowy o przeniesienie własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rymanów , położonych w Rymanowie treść uchwały

318/09

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na użyczenie budynku po nieczynnej szkole stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Łazach treść uchwały

319/09

sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Rymanów treść uchwały , zał1  

320/09

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie działki 396/7 stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie Zdroju na okres 10 lat treść uchwały

321/09

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco) treść uchwały

322/09

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco) treść uchwały , Regionalna Izba OBrachunkowa w Rzeszowie stwierdziła nieważność badanej uchwały

 

Protokół z sesji z dnia 2009-08-28

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-09-03 07:35:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-13 08:12:52
  • Liczba odsłon: 2902
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409677]

przewiń do góry