Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie

Kadencja 2018-2023

LXXIII sesja zwyczajna – 25.11.2022 r. godz. 09:00

Nr uchwały

Nazwa uchwały

LXXIII/635/2022

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rymanów na lata 2022-2030. – więcej

LXXIII/636/2022

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów. – więcej

LXXIII/637/2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. – więcej

LXXIII/638/2022

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności lokalnej Ukrainy. – więcej

LXXIII/639/2022

w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie określenia zwrotu kosztów dowozu do szkół i przedszkoli przez rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rymanów. – więcej

LXXIII/640/2022

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji w roku 2023 dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Rymanów przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego. – więcej

LXXIII/641/2022

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w latach 2020–2021. – więcej

LXXIII/642/2022

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/347/2020 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rymanów. – więcej

LXXIII/643/2022

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. – więcej

LXXIII/644/2022

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów w drodze bezprzetargowej. – więcej

LXXIII/645/2022

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Sieniawa. – więcej

LXXIII/646/2022

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Sieniawa. – więcej

LXXIII/647/2022

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów  zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości lokalowej położonej w Rymanowie. – więcej

LXXIII/648/2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. – więcej

LXXIII/649/2022

w sprawie ustalenia miejscowości posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe i warunki umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, w których pobiera się opłatę miejscową. – więcej

 

Komunikat nr 1/2022 Burmistrza Gminy Rymanów o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rymanów na lata 2022-2030 - więcej

  • Protokół z LXXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 25.11.2022 r. – więcej
  • Informacja z wykonania uchwał podjętych na sesji 72 – więcej
  • Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami – więcej
  • Zapis audio-video z obrad LXXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie – również wersja z napisami – więcej
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-12-12 07:21:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-18 13:31:30
  • Liczba odsłon: 1039
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117250]

przewiń do góry