Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie    
Kadencja 2014-2018

 

Nr protokołu

Nr uchwały

Nazwa uchwały

Data: 2017 – 03 – 24

XXXV

332

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów –  treść uchwały

333

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok –  treść uchwały

334

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r." -  treść uchwały

335

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2017 r."– treść uchwały

336

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. –  treść uchwały

337

w sprawie nadania nazwy ulicy w Milczy –  treść uchwały

338

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadani publicznego –  treść uchwały

339

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Rymanów udziału w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Klimkówka–  treść uchwały

340

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Deszno –  treść uchwały

341

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów –  treść uchwały

342

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Królik Polski –  treść uchwały

343

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat działek gminnych położonych w Klimkówce -  treść uchwały

344

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rymanów -  treść uchwały

345

w sprawie przyjęcia aktualizacji Panu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016-2020 -  treść uchwały

     

Sprawozdanie Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami za okres od 25 lutego 2017 r. do 24 marca 2017 r.

Protokół nr XXXV/17 z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie
Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie
Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rajchel Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-04-03 09:17:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-31 10:55:55
  • Liczba odsłon: 2424
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409604]

przewiń do góry