Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2002-2006

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2003-12-30

X

116/03

w sprawie zmian w budżecie gminy Rymanów na 2003 rok.

treść uchwały

117/03

w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektów budowlanych.

treść uchwały, załącznik1, załącznik2

118/03

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, określenia wysokości stawek oraz sposobu jej poboru.

treść uchwały

119/03

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla nr 2 w Rymanowie oraz statutów sołectw Klimkówka i Wróblik Szlachecki.

treść uchwały, załącznik1, załącznik2, załącznik3

120/03

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

treść uchwały

121/03

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Posadzie Górnej.

treść uchwały

122/03

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Posadzie Górnej.

treść uchwały

123/03

w sprawie nadania Gimnazjum w Klimkówce imienia Jana Pawła II.

treść uchwały, załącznik

124/03

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej dla celów ustalenia podatku rolnego w 2004 roku.

treść uchwały

125/03

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

treść uchwały

126/03

w sprawie ustalenia dla terenu gminy Rymanów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

treść uchwały

127/03

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2004 rok.

treść uchwały

128/03

w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Rymanów  do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu 2004 niedoboru budżetu gminy Rymanów.

treść uchwały

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-02-16 12:34:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-02-25 08:34:38
  • Liczba odsłon: 3033
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409591]

przewiń do góry