Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

Dyrektor Zakładu  - mgr inż. Damian Rygiel

Główny Księgowy  - mgr Julita Gierula 

Adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Osiedle 40, 38-480 Rymanów
NIP: 6840001097   REGON: 004022843

Godziny pracy 700- 1500

Telefon: +48 134355106, Fax: +48 134356125
email: zgk@rymanow.pl
ePUAP:
/zgkrymanow/SkrytkaESP

 

Oczyszczalnia ścieków – dyżur całodobowy
Telefon: +48 134356543, +48 513165654

Informacje o ZGK:
Data założenia: 1969 r.
Liczba zatrudnionych osób w zakładzie 60

 

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie - więcej

1. Przedmiotem działania Zakładu jest wykonywanie zadań własnych Gminy Rymanów w zakresie:

 • gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
 • dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy.

2. Zakład, oprócz zadań wymienionych w ust. 1, może podejmować i prowadzić także inną działalność wchodząca w zakres zadań własnych gminy, nie wykraczających poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, pod warunkiem, że nie spowoduje ona zakłóceń w realizacji zadań podstawowych oraz nie będzie w sprzeczności z innymi przepisami prawa.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-24 11:58:07
 • Informacja zaktualizowana przez: Sylwester Litwin
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-08 07:32:11
 • Liczba odsłon: 19402
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4783009]

przewiń do góry