Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2002-2006

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2005-07-01

XXVI

256/05

uchwalenia programu rozwoju sportu i turystyki aktywnej dzieci i młodzieży w Gminie Rymanów na lata 2005 - 2009

treść uchwały

257/05

przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rymanów w latach 2005 - 2009

treść uchwały

258/05

zasad wynajmowania lokaji wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rymanów

treść uchwały

259/05

uchwalenia regulaminu programu stypendialnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego priorytet 2 działanie 2.2 przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą

treść uchwały    

260/05

założenia przez Gminę Rymanów wniosku o współfinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego

treść uchwały

261/05

szczegółowych zasad udzielania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Gminy Rymanów

treść uchwały

262/05

zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatnosci podatku od posiadania psów i opłat lokalnych

treść uchwały

263/05

udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Posadzie Górnej

treść uchwały

264/05

udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości gruntowej, położonej w Ladzinie

treść uchwały

265/05

udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości gruntowej, położonej w Milczy

treść uchwały

266/06

udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości gruntowej, położonej w Rymanowie

treść uchwały

267/05

utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Uzdrowiskowym Nr 12,, Eskulap '' w Rymanowie Zdroju dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

treść uchwały, załącznik1

268/05

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rymanów

treść uchwały

269/05

zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania p.n. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rymanów w miejscowościach Głębokie, Sieniawa, Rymanów

treść uchwały

270/05

wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”

treść uchwały

271/05

zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wieloletniej inwestycji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną na jej realizację w budżecie gminy na 2005 rok

treść uchwały

272/05

zmian w budżecie gminy Rymanów na 2005 rok

treść uchwały

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-07-20 13:31:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-07-20 13:31:48
  • Liczba odsłon: 2983
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409445]

przewiń do góry