Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2006-2010

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2008 - 03 - 1 9

XV

122/08

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rymanów Zdrój na lata 2008 - 2015 -  treść uchwały , załącznik do uchwały do wglądu w UG Rymanów  

123/08

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rymanów na lata 2008 - 2015 -  treść uchwały , załącznik do uchwały do wglądu w UG Rymanów  

124/08

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głębokie na lata 2008 - 2015 -  treść uchwały , załącznik do uchwały do wglądu w UG Rymanów  

125/08

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Milcza na lata 2008 - 2015 -  treść uchwały , załącznik do uchwały do wglądu w UG Rymanów

126/08

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów" -  treść uchwały  

127/08

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów Zdrój" -  treść uchwały  

128/08

w sprawie zmian w budżecie gminy Rymanów na 2008 rok -  treść uchwały

129/08

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny dorażnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Rymanów - treść uchwały

130/08

w sprawie  ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów  -  treść uchwały

131/08

w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania -  treść uchwały

132/08

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Bziance -  treść uchwały  

133/08

w sprawie likwidacji Gimnazjum w Bziance -  treść uchwały

134/08

w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów publicznych prowadzonych przez gminę Rymanów oraz granic ich obwodów  - treść uchwały

135/08

w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategori zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rymanowie -  treść uchwały

136/08

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone przez Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju - treść uchwały

137/08

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu komunalnego świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie - treść uchwały

138/08

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie - treść uchwały

139/08

w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu, samodzielnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym, położonych w Rymanowie, ul. Bieleckiego 2 -  treść uchwały

140/08

w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu, samodzielnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym, położonych w Rymanowie Zdroju, ul. Zdrojowa 40 - treść uchwały

141/08

w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie treść uchwały

142/08

w sprawie  zmiany nazwy Kina "Irys" w Rymanowie i nadanie mu nazwy Kino "Sokół" w Rymanowie treść uchwały

143/08

w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Rymanów" - treść uchwały

Protokół z sesji z dnia 2008-03-19

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-26 08:08:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-17 07:03:29
  • Liczba odsłon: 3233
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4771178]

przewiń do góry